favela@favela.pl.pl

666 848 208

I. Ogólne

 

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a wysłanie przez uczestnika swojego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu klubu. Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek punktu niniejszej umowy/regulaminu - nie możesz uczestniczyć w zajęciach oferowanych w naszym klubie.


2. Zajęcia trwają 60 minut, a grupy podzielone są na poziomy zaawansowania wg czasu jak długo grupa trenuje (głównie zajęć pole dance):

 

- poziom 0: 0-2 m-cy

- poziom 1: 2-4 m-cy

- poziom 2: 4-6 m-cy

- poziom 3: 6-12 m-cy

 

3. Zapisy na zajęcia każdorazowo odbywają się internetowo - 14 dni do przodu, do godz. 15:00. Anulowanie rezerwacji możliwe jest maksymalnie do 3 godzin przed zajęciami tego samego dnia.

 

Aplikacja do zapisów na zajęcia:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.gymmanager.gymup

 

3. Uczestnicy zajęć chodzą do grupy na którą wysłały zgłoszenie, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjść do innej o zbliżonym poziomie zaawansowania.

 

II. Zapisy na nowe grupy

 

Aby zapisać się na na nowo tworzoną grupę należy:

a. wysłać swoje zgłoszenie - dostępne na stronie www

b. wpłacić do 3 dni od wysłania zgłoszenia (akonto pierwszych zajęć):

- 40 zł

W przypadku gdyby grupa się nie otworzyła wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto klienta.

 

Nr konta do wpłat za zajęcia:

ING Bank Śląski 58 1050 1360 1000 0091 1309 7720

tytuł przelewu: imię , nazwisko, nazwa zajęć oraz data

 

Zgłoszenia bez wpłaty nie są uwzględniane!

 

4. Po pierwszych zajęciach - po zawiązaniu się grupy - wpłacona kwota jest odliczana przy zakupie pierwszego karnetu. Termin karnetów jest liczony od dnia zakupu.

 

5. Nie pojawienie się na pierwszych zajęciach (mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) skutkuje przepadnięciem 40 zł na rzecz klubu. W przypadku małej liczby zgłoszeń do otworzenia nowej grupy (min. 6 osób) - w ciągu 1 tygodnia od daty przewidzianych pierwszych zajęć, wpłacona kwota 40 zł zostanie zwrócona przelewem na konto klienta.

 

III. Systemy sportowe

Jeżeli posiadasz system sportowy jest on akceptowany na zajęciach wg następujących zasad:

 

1. wyłącznie na grupach z systemami sportowymi lub mieszanymi. Jeżeli chodzisz do grupy karnetowej  i decydujesz się przejść na system sportowy - nie będziesz mogła uczestniczyć w zajęciach na grupie karnetowej.

 

2. W przypadku Medicover Sport twój sms to rabat 15 zł od ceny wejścia jednorazowego - czyli każdorazowo dopłacasz do pojedynczego wejścia 25 zł lub skorzystać z wariantu w pkt 4.

 

3. W ramach kupionego karnetu klubowego masz zagwarantowany pakiet członkowski, który zawiera:

- dostęp do rezerwacji online

- bezpłatne miejsce parkingowe na terenie lokalizacji klubu

- bezpłatne środki higieniczne i dezynfekcji sprzętu i rąk (obostrzenia covid 19)

- dostęp do sali wolnej bez dodatkowych opłat

 

4. Jeżeli nie posiadasz karnetu klubowego możesz kupić pakiet członkowski:

- 60 zł - ważny 1 miesiąc

- 75 zł - ważny 2 miesiące

- 110 zł - ważny 3 miesiące

Posiadacze kart Multisport - mogą dobrowolnie wykupić dowolny pakiet wspomagając w ten sposób działalność klubu w rosnących kosztach za energię, środki do dezynfekcji i innych podwyżkach.

 

IV. Organizacyjne

 

 

1. Zajęcia odbywają się jeżeli jest określona grupa uczestników. Minimum grupy liczy:

- 4 osoby w przypadku grup z karnetami klubowymi

- 6 osób w przypadku grup mieszanych lub z systemami sportowymi

 

2. W przypadku zapisania się mniejszej liczby osób klub może podjąć decyzję o anulowaniu zajęć. Do 15:30 wszyscy zapisani na zajęcia zostają poinformowani sms'em o tym fakcie.

 

3. Dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach lub wolnej sali skutkuje odkreśleniem 1 godziny z karnetu. W przypadku braku aktywnego karnetu konto użytkownika zostaje zablokowane i powstaje obowiązek zapłacenia za pustą rezerwację/rezerwacje jako wejście jednorazowe za każdą godzinę dokonanej rezerwacji. Opłacenie zaległej kwoty powoduje odblokowanie konta klienta.

 

4. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety.

 

5. Karnet na wolną salę wygasa w momencie wyczerpania wejść na zajęcia z instruktorką - niezależnie czy w systemie widnieje jako aktywny lub są niewykorzystane godziny.

 

6. Na zajęciach regularnych jak i wolnej sali obowiązują zasady bezpieczeństwa i porządkowe zawarte w Regulaminie klubu.

 

7. Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, a klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania zapisów REGULAMINU tj. skręceń, złamań lub innych nie zawinionych z winy klubu.

pole dance, aerial hoop, aerial silk

REGULAMIN DLA ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

  666 848 208