favela@favela.pl.pl

666 848 208

I. Ogólne


1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a wysłanie przez uczestnika swojego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu klubu.


2. Zajęcia trwają 60 minut, a grupy podzielone są na poziomy zaawansowania wg czasu jak długo grupa trenuje (głównie zajęć pole dance):


- poziom 0: 0-2 m-cy

- poziom 1: 2-4 m-cy

- poziom 2: 4-6 m-cy

- poziom 3: 6-12 m-cy


3. Zapisy na zajęcia każdorazowo odbywają się internetowo - 14 dni do przodu, do godz. 15:00. Anulowanie rezerwacji możliwe jest maksymalnie do 3 godzin przed zajęciami tego samego dnia.


Aplikacja do zapisów na zajęcia:


https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.gymmanager.gymup


3. Uczestnicy zajęć chodzą do grupy na którą wysłały zgłoszenie, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjść do innej o zbliżonym poziomie zaawansowania.


II. Zapisy na nowe grupy


Aby zapisać się na na nowo tworzoną grupę należy:

a. wysłać swoje zgłoszenie - dostępne na stronie www

b. potwierdzić smsem swój udziału oraz wpłacić 35 zł (po otrzymaniu od klubu sms'a minimum 3-4 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)


4. Kwota 35 zł zostanie odliczona przy zakupie pierwszego karnetu. Termin karnetów jest liczony od dnia zakupu na recepcji klubu.


Wpłata 35 zł przyjmowana jest na konto:

ING Bank Śląski 58 1050 1360 1000 0091 1309 7720

tytuł przelewu: imię , nazwisko, nazwa zajęć oraz data


5. Nie pojawienie się na pierwszych zajęciach (mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) skutkuje przepadnięciem 35 zł na rzecz klubu. W przypadku małej liczby zgłoszeń do otworzenia nowej grupy (min. 6 osób) - w ciągu 1 tygodnia od daty przewidzianych pierwszych zajęć, wpłacona kwota 35 zł zostanie zwrócona przelewem na konto klienta.


III. Systemy sportowe

Jeżeli posiadasz system sportowy tj. Medicover Sport, Multisport, Fitprofit są one akceptowany na następujących zasadach :


1. wyłącznie na grupach z systemami sportowymi lub mieszanymi. Jeżeli chodzisz do grupy karnetowej  i decydujesz się przejść na system sportowy - nie będziesz mogła uczestniczyć w zajęciach na grupie karnetowej.2. W przypadku Medicover Sport twój sms to rabat 15 zł od ceny wejścia jednorazowego - czyli każdorazowo dopłacasz do pojedynczego wejścia 20 zł. Jeżeli nie chcesz tego robić możesz skorzystać z wariantu poniżej.3. Jeżeli posiadasz system sportowy - zobowiązana jesteś do wpłaty bezzwrotnej kaucji (ważnej na pole dance, szarfy i koła aerial hoop) za zajęcia grupowe w kwocie:


- 50 zł - ważna 1 miesiąc

- 70 zł - ważna 2 miesiące

- 105 zł - ważna 3 miesiące


4. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach i nie odwołania swojej rezerwacji z wpłaconej kaucji zostanie potrącone 35 zł jako wejście za pojedyncze zajęcia. Jeżeli wyczerpiesz limit wejść i na Twoim koncie pozostanie 0 zł - musisz ponownie wpłacić kaucję za zajęcia.  Po zakończeniu terminu ważności kaucji - chcąc kontynuować udział w zajęciach - musisz ponownie wpłacić bezzwrotną kaucję.


IV. Organizacyjne


1. Zajęcia odbywają się jeżeli jest określona grupa uczestników. Minimum grupy liczy:

- 4 osoby w przypadku grup z karnetami klubowymi

- 6 osób w przypadku grup mieszanych lub z systemami sportowymi


2. W przypadku zapisania się mniejszej liczby osób klub może podjąć decyzję o anulowaniu zajęć. Do 15:30 wszyscy zapisani na zajęcia zostają poinformowani sms'em o tym fakcie.


3. Jednokrotne dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach skutkuje zablokowaniem dostępu do rezerwacji lub odkreśleniem 1 godziny z karnetu lub pobraniem 35 zł z kaucji. Odblokowanie konta jest możliwe po zapłaceniu 35 zł za każdą godzinę nieobecności na recepcji klubu.4. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety.


5. Karnet na wolną salę wygasa w momencie wyczerpania wejść na zajęcia z instruktorką.


6. Na zajęciach regularnych jak i wolnej sali obowiązują zasady bezpieczeństwa i porządkowe zawarte w Regulaminie klubu.


7. Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, a klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania zapisów REGULAMINU tj. skręceń, złamań lub innych nie zawinionych z winy klubu.

pole dance, aerial hoop, aerial silk

REGULAMIN DLA ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

  666 848 208