666 848 208

Rezerwuj kort online

Squash w Sosnowcu, zajęcia grupowe pole dance, szarfy, koła, stretching w klubie FAVELA ul. Gospodarcza 2, tel. 666848208, favela.pl

REGULAMIN DLA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

I. Ogólne

 

1. Wysłanie przez uczestnika swojego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu klubu.


2. Zajęcia trwają 60 minut, a grupy podzielone są na poziomy zaawansowania wg czasu jak długo grupa trenuje (głównie zajęć pole dance):

 

- poziom 0:  od 0 do 2 m-cy

- poziom 1: od 2 do 4 m-cy

- poziom 2: od  4 do 6 m-cy

- poziom 3: od 6 do 12 m-cy

- zaawansowana - powyżej 12 m-cy

 

3. Zapisy na zajęcia każdorazowo odbywają się internetowo - 14 dni do przodu, do godz. 15:00. Anulowanie rezerwacji możliwe jest do godz. 15:00 tego samego dnia kiedy są zajęcia.

 

Aplikacja do zapisów na zajęcia:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.gymmanager.gymup

 

3. Uczestnicy zajęć chodzą do grupy na którą wysłały zgłoszenie, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjść do innej o zbliżonym poziomie zaawansowania.

 

II. Zapisy na nowe grupy

 

Aby zapisać się na na nowo tworzoną grupę należy:

a. wysłać swoje zgłoszenie - dostępne na stronie www

b.  wpłacić 40 zł akonto pierwszych zajęć (po otrzymaniu sms'a z prośbą o potwierdzenie udziału i wpłatą na konto)

W przypadku gdyby grupa się nie otworzyła wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto klienta.

 

Nr konta do wpłat za zajęcia:

ING Bank Śląski 58 1050 1360 1000 0091 1309 7720

tytuł przelewu: imię , nazwisko, nazwa zajęć oraz data

 

Zgłoszenia bez dokonanej wpłaty w wyznaczonym terminie nie są uwzględniane!

 

4. Po pierwszych zajęciach - po zawiązaniu się grupy - wpłacona kwota jest odliczana przy zakupie pierwszego karnetu. Termin karnetów jest liczony od dnia zakupu.

 

5. Nie pojawienie się na pierwszych zajęciach (mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) skutkuje przepadnięciem 40 zł na rzecz klubu. W przypadku małej liczby zgłoszeń do otworzenia nowej grupy (min. 6 osób) - w ciągu 1 tygodnia od daty przewidzianych pierwszych zajęć, wpłacona kwota 40 zł zostanie zwrócona przelewem na konto klienta.

 

III. Systemy sportowe

Jeżeli posiadasz system sportowy jest on akceptowany na zajęciach wg następujących zasad:

 

1. Na grupach mieszanych (grupa z karnetami i systemami sportowymi).

Jeżeli chodzisz do grupy karnetowej  i decydujesz się przejść na system sportowy - nie będziesz mogła uczestniczyć w zajęciach na grupie karnetowej - chyba, że dobrowolnie zdecydujesz się wykupić karnet sportowy z pkt. 3.

 

2. W przypadku Medicover Sport - sms to rabat 14 zł od ceny wejścia jednorazowego - czyli każdorazowo dopłacasz do pojedynczego wejścia 26 zł lub możesz skorzystać z wariantu w pkt 3.

 

3. Jeżeli posiadasz system sportowy tj. Medicover, a nie chcesz robić każdorazowo dopłaty do zajęć możesz kupić karnet sportowy:

- 70 zł - ważny 1 miesiąc

- 90 zł - ważny 2 miesiące

- 130 zł - ważny 3 miesiące

 

4. W przypadku multisport na zajęciach pole dance obowiązuje kaucja 80 zł, która jest ważna 60 dni. Kaucja to 2 wejścia, które są "odcinane" w przypadku nie pojawienia się na zajęciach / rezerwacji, a dokonanej przez klienta rezerwacji. Kaucja jest przechodnia na kolejny okres w przypadku kontynuowania uczęszczania na zajęcia.

Kaucja jest zwracana w przypadku 

- odnotowania 8 wejść na zajęcia w ciągu 2 miesięcy (uczestnik jest zobowiązny być minimum 1 raz w tygodniu)

- do 30 dni od zaprzestania uczęszczania na zajęcia lub rezygnacji (po tym terminie kaucja przepada na rzecz klubu) 

 

IV. Organizacyjne

 

1. Zajęcia odbywają się jeżeli jest określona grupa uczestników. Minimum grupy liczy:

- 5 osób - grupa z karnetami klubowymi

- 6 osób - grupa mieszana  (karnety klubowe i systemy sportowe)

- 7-8 osób - grupy z systemami sportowymi

 

2. W przypadku zapisania się mniejszej liczby osób klub może podjąć decyzję o anulowaniu zajęć. Do 15:30 wszyscy zapisani na zajęcia zostają poinformowani sms'em o tym fakcie.

 

3. Dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach lub wolnej sali skutkuje odkreśleniem 1 godziny z karnetu. W przypadku braku aktywnego karnetu np. system sportowy bez dodatkowego karnetu - konto użytkownika zostaje zablokowane i powstaje obowiązek zapłacenia za pustą rezerwację/rezerwacje jako wejście jednorazowe za każdą godzinę dokonanej rezerwacji. Opłacenie zaległej kwoty powoduje odblokowanie konta klienta.

 

4. W przypadku odwoływania zajęć z braku minimum grupy - można przyjść w tygodniu do innej niż własna aby karnet się nie przeterminował. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety.

 

5. Karnet na wolną salę wygasa w momencie wyczerpania wejść na zajęcia z instruktorką - niezależnie czy w systemie widnieje jako aktywny lub są niewykorzystane godziny.

 

6. Na zajęciach regularnych jak i wolnej sali obowiązują zasady bezpieczeństwa i porządkowe zawarte w Regulaminie klubu.

 

7. Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, a klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania zapisów REGULAMINU tj. skręceń, złamań lub innych nie zawinionych z winy klubu.

FAVELA klub squasha

ul. Gospodarcza 2

41-214 Sosnowiec

 

666 848 208

 

 favela@favela.pl

Partnerzy: