favela@favela.pl.pl

666 848 208

 • Zapisy przyjmowane są cały czas na recepcji, stronę www oraz mailowo favela@favela.pl podając: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail

 • Mecze Ligowe odbywają się na kortach klubu FAVELA w Sosnowcu

 • Liga trwa od 05.01.2022 do 15.12.2022 Turniej kończący rozgrywki połączony z rozdaniem nagród odbędzie się 17.12.2022.

 

Organizacja rozgrywek

 

 • Liga opiera się na grze w obrębie 1 grupy. W każdej kolejce liczebność grupy może być większa / mniejsza w zależności od liczby zgłoszeń.

 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń nastąpi wydzielenie drugiej grupy oraz wprowadzeniem z nowego systemu punktacji z awansami i spadkami.

 

Zasady rozgrywek

 

 • Rozgrywki prowadzone są za pomocą systemu Tournament Tools.

 • Liga podzielona jest na 3 rundy (I runda styczeń-czerwiec , II runda lipiec -sierpień, III runda wrzesień-grudzień)

 • Każda runda składa się z kolejek za wyjątkiem II rundy.

 • Zawodnicy rozgrywają mecze w terminach i godzinach pasujących obu graczom.

 • Mecze sędziują sami zawodnicy. W sytuacjach spornych grany jest LET

 • Zawodnik może zawiesić udział lub zrezygnować z dalszej gry w lidze informując organizatora

 • Zawodnik, który zrezygnował może ponownie przystąpić do Ligi

 • Klub może zawiesić usunąć zawodnika w przypadku nie zgłoszenia zawieszenia lub nie uregulowania składki. Wcześniej skontaktuje się z zawodnikiem celem ustalenia przyczyn.

 • Mecz ligowy trwa 5 setów – zawsze do 2 punktów przewagi.

 • WALKOWER (nie stawienie się w wyznaczonym terminie , odmawianie rozegrania meczu bez podania powodu lub innego terminu). Wynik meczu 5:0 dla zwycięzcy.

 • WALKOWER nie może być przyznany w sytuacji braku podjęcia próby umówienia się przez zawodnika przynajmniej 1 raz w pierwszej połowie kolejki.

 • W przypadku kiedy zawodnik nie rozegra wszystkich meczy w kolejce (ze względu na kontuzję i/lub inny powód zgłoszony organizatorowi) pozostałym zawodnikom, którzy nie byli w stanie umówić się z nim na mecz zostanie przyznanie zwycięstwo. Wygrana doliczona do punktacji będzie odpowiadała najniższej przegranej przeciwnika.

 • W przypadku kiedy zawodnik nie odnotował żadnej porażki zostanie pozostałym graczom przyznany wynik (5-0)

 • Powyższe zasady nie będą stosowane jeżeli zawodnik nie wykazał próby umówienia się na mecz.

 

Organizacja i punktacja meczu w rundach I i III

 

 • W rundach I i III po każdej kolejce punkty są sumowane i doliczane dodatkowe punkty za zajęte miejsce w grupie.

 • Punktacja zaczyna się od 100 pkt za 1 miejsce. Kolejne miejsca pomniejszone są o 3 pkt.

 • W trakcie trwania rundy I i III odbędzie się co najmniej 1 turniej ligowy, z którego punkty doliczone zostaną do punktacji generalnej.

 • Terminy każdego turnieju będą podane wstępnie przez organizatora na początku każdej rundy.

 • Punkty z turnieju będą liczone wg zajętego w nim miejsca za 1 m-ce 100 pkt kolejne pomniejszane o 3 pkt.(rozstawienie turniejowe wg aktualnej punktacji aktualnej kolejki).

 • Suma punktów z każdej kolejki wlicza się do punktacji generalnej.

   

 • W rundach I i III obowiązuje punktacja meczu:

3 pkt – zwycięzca w meczu

1 pkt – przegrany w meczu

2 pkt – rozegranie meczu

1 pkt – zwycięski set

0 pkt – przegrany set

 

Organizacja i punktacja meczu w rundzie II

 

 • Runda II opiera się na cyklu 4 turniejów (2 w lipcu oraz 2w sieprniu)

 • Punkty zdobyte w czasie turniejów zostaną wliczone do rankingu generalnego.

 • Za udział w turnieju zawodnik otrzymuje 2 pkt

 • W każdym rozegranym meczu uczestnik turnieju otrzymuje punkty

3 pkt – zwycięzca meczu

1 pkt – przegrany meczu

1 pkt – zwycięski set

0 pkt – przegrany set

 

 

Punktacja generalna

 

 • Suma punktów ze wszystkich rund plus punkty z turniejów ustalą ranking końcowy wyłaniając 3 pierwsza miejsca zwycięzców całej ligi

 

Nagrody i koszt meczy

 

Podział puli nagród nastąpi na zakonczenie ligii wg następującego klucza:

 

35% - 4 pierwsze miejsca w każdej rundzie

45% - całej kwoty na za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji generalnej

20% - do rozlosowania wśród pozostałych graczy

 • Koszt meczu ligowego: 35 zł/1h (od poniedziałku do niedzieli)

 • Prawo do nagród mają zawodnicy, którzy zagrali w rundzie co najmniej 7 meczy

 

Opłaty

 

 • Składka ligowa do puli nagród : 100 zł .

 • Klub dokłada do puli kwotę (w różnej formie) co najmniej równą kwocie zebranym składkom ligowym.

 • Składkę należy zapłacić przed startem rundy przelewem bankowym:

 

nr konta 02 1050 1360 1000 0022 8973 7906

w tytule imię i nazwisko

 

Osobom, które zrezygnowały z rozgrywek ligowych lub zostały wykreślone z powodu nie rozgrywania meczy nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych składek ligowych oraz nagrody za osiągnięte wyniki.

Organizator rozgrywek ligowych zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego 2022 – informując niezwłocznie uczestników rozgrywek.

 

 

 

Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszenia do rozgrywek

Sprawdź wyniki rozgrywek

KLUBOWA LIGA  SQUASHA
2022

squash Sosnowiec, klub FAVELA ul. Gospodarcza 2 Sosnowiec

  666 848 208