all rights reserved @ FAVELA 2020

Recepcja klubu

tel. 666 848 208

ul. Gospodarcza 2

Sosnowiec

favela@favela.pl

KONTAKT

1. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (za zgodą pisemną opiekunów), bez przeciwwskazań zdrowotnych, które wypełniły formularz uczestnictwa. Osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji na zajęcia Pole Dance, Aerial Hoop, Squash - nie muszą wypełniać ponownie w/w formularza. 

2. Zapisanie / wypisanie z zajęć dokonywane jest internetowo poprzez aplikację:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.gymmanager.gymup&gl=PL

 

3. Wpisanie się na zajęcia, a nie pojawienie się na nich skutkuje:

posiadaczy aktywnych karnetów - odkreśleniem 1 godziny z zajęć

posiadaczy systemów: Multisport, OK System, Fitprofit, Fitsport - obowiązkiem zapłacenia 30zł za nieobecność

4.  Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 3 godzin poprzedzających zajęcia tego samego dnia. Po tym czasie nie ma możliwości anulowania swojej rezerwacji - nie przyjmowane są również anulowania rezerwacji w formie telefonicznej.

5. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu - 5 zł za każdy dzień, o który ma być przedłużony karnet. 

6. Na zajęciach obowiązuje posiadanie zmiennego (czystego) obuwia sportowego oraz ręcznika

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH FITNESS

666 848 208

squash Sosnowiec gospodarcza