ZASADY

 • Zapisy przyjmowane są cały czas na recepcji, stronę www oraz mailowo favela@favela.pl podając: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail

 • Mecze Ligowe odbywają się na kortach klubu FAVELA w Sosnowcu

 • Liga trwa od 15.12 2017 do 10.12.2018. 14 grudnia Turniej kończący rozgrywki połączony z rozdaniem nagród.

Organizacja rozgrywek

 • Liga opiera się na podziale na grupy 6 osobowe. W kolejce „1” liczebność grup może być większa/mniejsza w zależności od liczby zgłoszeń.

 • Podział grup nastąpi według miejsc punktacji generalnej w sezonie 2017 

 • Osoby, które nie brały udziału w rozgrywkach w 2017 zostaną umieszczone w grupie najniższej

 • Osoby dołączające do Ligi w trakcie trwania rozgrywek będą przypisane do grupy najniższej

 • W przypadku gdy na koniec kolejki ilość osób w grupie najniższej przekroczy 12 osób następuje wydzielenie nowej grupy wg zajmowanego miejsca kończącego kolejkę

Zasady rozgrywek

 • Liga podzielona jest na 4 rundy, a zawodnicy rozgrywają mecze w terminach i godzinach pasujących obu graczom. Każda runda jest podzielona na 3 kolejki trwające 4 tyg. zaczynającą się od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wyjątkiem jest 1 kolejka i ostatnia.

 • Po zakończeniu każdej kolejki spada / awansuje 2 zawodników.

 • Zawodnik może zawiesić udział (np. kontuzja) lub zrezygnować z dalszej gry w lidze informując organizatora

 • Zawodnik, który zrezygnował może ponownie przystąpić do Ligi w trakcie rozgrywek zaczynając od najniższej grupy, nie tracąc uprzednio zdobytych punktów w trakcie sezonu.

 • Zawodnik powracający wpłaca składkę ligową. Nie zalicza się kwoty wcześniej wpłaconej.

 • Klub może zawiesić usunąć zawodnika w przypadku nie zgłoszenia zawieszenia lub nie nie uregulowania składki. Wcześniej skontaktuje się z zawodnikiem celem ustalenia przyczyn.

Punktacja meczu

 • W każdym rundzie obowiązuje punktacja meczu:

3 pkt – zwycięzca w meczu

0 pkt – przegrany w meczu

2 pkt – rozegranie meczu

1 pkt – zwycięski set

0 pkt – przegrany set

15 pkt - premia za rozegranie wszystkich meczy w grupie

 • W przypadku gdy zawodnik rezygnuje w trakcie rozgrywek, pozostali gracze, którzy z nim nie zagrali, otrzymują średnią punktów rezygnującego gracza (jego punkty podzielone na liczbę meczy)

 • Mecze sędziują sami zawodnicy. W sytuacjach spornych grany jest LET – powtórka akcji

 • Mecz ligowy trwa 5 setów – zawsze do 2 punktów przewagi: 11:9, 13:11, 15: 13 itd.

 • WALKOWER (nie stawienie się w wyznaczonym terminie , odmawianie rozegrania meczu bez podania powodu lub innego terminu) ; dla zwycięzcy 15 punktów. Poddający mecz -15 punktów.

Punktacja generalna

 • Po każdej kolejce punkty są sumowane i doliczane dodatkowe punkty za zajęte miejsce w grupie – tabela poniżej. Suma punktów z każdej kolejki wlicza się do punktacji generalnej.

 

Grupa

Miejsce

1

2

3

4

5

6

A

100

98

96

94

92

90

B

88

86

84

82

80

78

C

76

74

72

70

68

66

D

64

62

60

58

56

54

E...

52

50

48

46

44

42

 • W sytuacji gdy na koniec kolejki dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o zajętym miejscu będzie decydować:

a) liczba zdobytych punktów podzielona przez liczbę rozegranych meczy - zawodnik z wyższym współczynnikiem zdobywa wyższe miejsce,

b) różnica pomiędzy wygranymi, a przegranymi setami - zawodnik z lepszym stosunkiem zdobywa wyższe miejsce,

 • Po każdej rundzie odbędą się turnieje ligowe, z których punkty doliczone zostaną do punktacji generalnej.

  Punkty z turnieju będą liczone wg zajętego w nim miejsca za 1 m-ce 100 pkt , 2-gie, 95. kolejne pomniejszane o 5 pkt.(rozstawienie turniejowe wg aktualnej punktacji generalnej).

 • Suma punktów ze wszystkich rund plus punkty z turniejów ustalą ranking końcowy wyłaniając 3 pierwsza miejsca zwycięzców całej Ligi

Nagrody i koszt meczy

 • Zebrana pula zostanie przeznaczona na nagrody:

35% - 4 pierwsze miejsca w każdej rundzie

45% - całej kwoty na za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji generalnej

20% - do rozlosowania wśród pozostałych graczy

Organizator dodatkowo będzie nagradzał gadżetami sportowymi / squashowymi i innymi w trakcie trwania każdej z rund za aktywność, najwięcej rozegranych meczy, największą liczbą wygranych meczy stosunkiem 5:0 itp. .

 • Koszt meczu ligowego: 30 zł/1h (od poniedziałku do niedzieli)

 • Prawo do nagród mają zawodnicy, którzy zagrali w rundzie co najmniej 7 meczy oraz opłaciły składki za co najmniej 2 rundy.

Opłaty

 • Składka ligowa do puli nagród : 100 zł 4 rundy, 60 zł za 2 rundy, 40zł za 1 rundę. Składkę należy zapłacić przed startem rundy na recepcji gotówką lub przelewem bankowym:

nr konta 02 1050 1360 1000 0022 8973 7906

w tytule imię i nazwisko

Osobom, które zrezygnowały z rozgrywek ligowych lub zostały wykreślone z powodu nie rozgrywania meczy nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych składek ligowych. Organizator rozgrywek ligowych zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego 2018 – informując niezwłocznie uczestników rozgrywek.

Wyniki rozgrywek

KLUBOWA LIGA SQUASHA

sezon 2018

666 848 208

squash Sosnowiec gospodarcza

all rights reserved @ FAVELA 2017

Recepcja

tel. 666 848 208

 

ul. Gospodarcza 2

Sosnowiec

favela@favela.pl

KONTAKT

W okresie wiosna - lato:

poniedziałek - czwartek 7:00 - 22:30

piątek 8:00 - 21:00

sobota 9:00 - 19:00

niedziela 9:00 - 21:00

Przerwa - klub zamknięty

poniedziałek - piątek 12:00 - 15:00

GODZINY PRACY KLUBU

JAK DOJECHAĆ ?