all rights reserved @ FAVELA 2020

Recepcja klubu

tel. 666 848 208

ul. Gospodarcza 2

Sosnowiec

favela@favela.pl

KONTAKT

KLUBOWA LIGA SQUASHA

sezon 2019

 

 

ZASADY

 • Zapisy przyjmowane są cały czas na recepcji, stronę www oraz mailowo favela@favela.pl podając: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail

 • Mecze Ligowe odbywają się na kortach klubu FAVELA w Sosnowcu

 • Liga trwa od 07.01.2019 do 12.12.2019. 

 • 13.12.2019 Turniej kończący rozgrywki połączony z rozdaniem nagród.

 

Organizacja rozgrywek

 • Liga opiera się na podziale na grupy. W kolejce „1” liczebność grup może być większa/mniejsza w zależności od liczby zgłoszeń.

 • Podział grup nastąpi według miejsc punktacji generalnej w sezonie 2018

 • Osoby, które nie brały udziału w rozgrywkach w 2018 zostaną umieszczone w grupie najniższej

 • Osoby dołączające do Ligi w trakcie trwania rozgrywek będą przypisane do grupy najniższej

 • W przypadku gdy na koniec kolejki ilość osób w grupie najniższej przekroczy 2 krotność wyższej grupy, następuje wydzielenie nowej grupy wg miejsc zajmowanych przez zawodników na koniec kolejki

 

Zasady rozgrywek

 • Liga podzielona jest na 4 rundy, a zawodnicy rozgrywają mecze w terminach i godzinach pasujących obu graczom. Każda runda jest podzielona na 3 kolejki trwające 4 tyg. zaczynającą się od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wyjątkiem jest 1 kolejka i ostatnia.

 • Po zakończeniu każdej kolejki spada / awansuje 2 zawodników.

 • Zawodnik może zawiesić udział (np. kontuzja) lub zrezygnować z dalszej gry w lidze informując organizatora

 • Zawodnik, który zrezygnował może ponownie przystąpić do Ligi w trakcie rozgrywek zaczynając od najniższej grupy, nie tracąc uprzednio zdobytych punktów w trakcie sezonu.

 • Zawodnik powracający wpłaca składkę ligową. Nie zalicza się kwoty wcześniej wpłaconej.

 • Klub może zawiesić usunąć zawodnika w przypadku nie zgłoszenia zawieszenia lub nie uregulowania składki. Wcześniej skontaktuje się z zawodnikiem celem ustalenia przyczyn.

 

Punktacja meczu

 • W każdym rundzie obowiązuje punktacja meczu:

3 pkt – zwycięzca w meczu

1 pkt – przegrany w meczu

2 pkt – rozegranie meczu

1 pkt – zwycięski set

0 pkt – przegrany set

15 pkt - premia za rozegranie wszystkich meczy w grupie

15 pkt – premia za wygranie wszystkich setów w grupie

 • W przypadku gdy zawodnik rezygnuje w trakcie rozgrywek, pozostali gracze, którzy z nim nie zagrali, otrzymują średnią punktów rezygnującego gracza (jego punkty podzielone na liczbę meczy)

 • W przypadku gdy zawodnik rezygnuje na początku każdej kolejki / rundy, zawodnik z niższym rankingiem awansuje do grupy wyższej

 • Mecze sędziują sami zawodnicy. W sytuacjach spornych grany jest LET – powtórka akcji

 • Mecz ligowy trwa 5 setów – zawsze do 2 punktów przewagi: 11:9, 13:11, 15: 13 itd.

 • WALKOWER (nie stawienie się w wyznaczonym terminie , odmawianie rozegrania meczu bez podania powodu lub innego terminu) ; dla zwycięzcy 10 punktów. Poddający mecz 0 punktów.

 • WALKOWER nie może być przyznany w sytuacji braku podjęcia próby umówienia się przez zawodnika przynajmniej 1 raz w pierwszej połowie kolejki

 

Punktacja generalna

 • Po każdej kolejce punkty są sumowane i doliczane dodatkowe punkty za zajęte miejsce w grupie. Punktacja zaczyna się od 100 pkt za 1 miejsce w kolejce. Dewaluacja co 3 pkt. Suma punktów z każdej kolejki wlicza się do punktacji generalnej.

 • W sytuacji gdy na koniec kolejki dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o zajętym miejscu będzie decydować:

a) liczba zdobytych punktów podzielona przez liczbę rozegranych meczy - zawodnik z wyższym współczynnikiem zdobywa wyższe miejsce,

b) różnica pomiędzy wygranymi, a przegranymi setami - zawodnik z lepszym stosunkiem zdobywa wyższe miejsce,

 • W trakcie trwania każdej rundy odbędą się 2 turnieje ligowe, z których punkty doliczone zostaną do punktacji generalnej.

 • Punkty z turnieju będą liczone wg zajętego w nim miejsca za 1 m-ce 100 pkt , 2-gie, 95. kolejne pomniejszane o 5 pkt.(rozstawienie turniejowe wg aktualnej punktacji generalnej).

 • Terminy każdego turnieju będą podane przez organizatora na początku każdej rundy.

 • Suma punktów ze wszystkich rund plus punkty z turniejów ustalą ranking końcowy wyłaniając 3 pierwsza miejsca zwycięzców całej Ligi

 

 

Nagrody i koszt meczy

 • Zebrana pula zostanie przeznaczona na nagrody:

35% - 4 pierwsze miejsca w każdej rundzie

45% - całej kwoty na za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji generalnej

20% - do rozlosowania wśród pozostałych graczy

 • Koszt meczu ligowego: 30 zł/1h (od poniedziałku do niedzieli)

 • Prawo do nagród mają zawodnicy, którzy zagrali w rundzie co najmniej 7 meczy oraz opłaciły składki za co najmniej 2 rundy.

 

Opłaty

 • Składka ligowa do puli nagród : 100 zł 4 rundy (cały rok) , 40zł za 1 rundę. Składkę należy zapłacić przed startem rundy przelewem bankowym:

nr konta 02 1050 1360 1000 0022 8973 7906

w tytule imię i nazwisko

Osobom, które zrezygnowały z rozgrywek ligowych lub zostały wykreślone z powodu nie rozgrywania meczy nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych składek ligowych. Organizator rozgrywek ligowych zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego 2019 – informując niezwłocznie uczestników rozgrywek.

 

666 848 208

squash Sosnowiec gospodarcza