1. Grupy podzielone są na poziomy zaawansowania, a zajęcia trwają 60 minut

2. Zapisy na zajęcia odbywają się internetowo - 14 dni do przodu, do godz. 15:00. Anulowanie rezerwacji możliwe jest maksymalnie do 3 godzin przed zajęciami tego samego dnia.

 

Aplikacja do zapisów na zajęcia:

 

 

 

 

3. Uczestnicy zajęć chodzą do grupy na którą wysłały zgłoszenie, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjść do innej o zbliżonym poziomie zaawansowania

Jak można zapisać się na nowo tworzoną grupę / grupy początkujące?

a. wysłać swoje zgłoszenie - dostępne na stronie www

b. wpłacić 30 zł (po otrzymaniu od klubu smsa minimum 3-4 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć) oraz potwierdzić smsem swój udziału

 

4. Kwota 30zł zostanie odliczona przy zakupie pierwszego karnetu. w przypadku systemów sportowych kwota 30 zł jest kaucją zwrotną, która jest zwracana po 2 miesiącach jeżeli nie ma zastrzeżeń co do rezerwacji i pojawiania się na zajęciach. Osoby z systemami sportowymi zobowiązane są do przychodzenia na zajęcia minimum 1 raz w tygodniu przez 2 miesiące (odnotowane 8 wejść w ciągu 2 miesięcy)

Jednokrotne dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach skutkuje zablokowaniem dostępu do rezerwacji, potrąceniem wpłaconej kaucji, odkreśleniem 1 godziny z karnetu.

 

Wpłata 30 zł przyjmowana jest na konto: ING Bank Śląski 58 1050 1360 1000 0091 1309 7720

tytuł przelewu: imię , nazwisko, nazwa zajęć oraz oraz data

 

5. Nie pojawienie się na pierwszych zajęciach (mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) skutkuje przepadnięciem 30 zł na rzecz klubu. W przypadku małej liczby zgłoszeń do otworzenia nowej grupy (min. 6 osób) - w ciągu 1 tygodnia od daty przewidzianych pierwszych zajęć, wpłacona kwota 30 zł zostanie zwrócona przelewem na konto klienta.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety. Przedłużenie terminu ważności karnetu wynosi 5 zł za każdy dzień.

Karnet na wolną salę wygasa w momencie wyczerpania wejść na zajęcia z instruktorką.

7. Na zajęciach jak i wolnej sali aerial hoop obowiązują zasady bezpieczeństwa i porządkowe zawarte w REGULAMINIE klubu. Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, a klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania zapisów REGULAMINU tj. skręceń, złamań lub innych nie zawinionych z winy klubu.

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH AERIAL HOOP

all rights reserved @ FAVELA 2017

Rezerwacje kortu squash

tel. 666 848 208

ul. Gospodarcza 2

Sosnowiec

favela@favela.pl

KONTAKT

W okresie zimowym:

poniedziałek - czwartek 7:00 - 22:30

piątek 8:00 - 21:00

Przerwa - klub zamknięty

poniedziałek - piątek 12:00 - 15:00

sobota 9:00 - 19:00

niedziela 9:00 - 21:00

Przerwa - klub zamknięty

sobota - niedziela 14:00 - 17:00

GODZINY PRACY KLUBU

JAK DOJECHAĆ ?

666 848 208

squash Sosnowiec gospodarcza