all rights reserved @ FAVELA 2020

Recepcja klubu

tel. 666 848 208

ul. Gospodarcza 2

Sosnowiec

favela@favela.pl

KONTAKT

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a wysłanie przez uczestnika swojego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu klubu. Zajęcia trwają 60 minut, a grupy podzielone są na poziomy zaawansowania wg czasu prowadzonych treningów na grupie.

2. Zapisy na zajęcia każdorazowo odbywają się internetowo - 14 dni do przodu, do godz. 15:00. Anulowanie rezerwacji możliwe jest maksymalnie do 3 godzin przed zajęciami tego samego dnia.

 

Aplikacja do zapisów na zajęcia: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.gymmanager.gymup

 

3. Uczestnicy zajęć chodzą do grupy na którą wysłały zgłoszenie, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjść do innej o zbliżonym poziomie zaawansowania.

Aby zapisać się na na nowo tworzoną grupę należy:

a. wysłać swoje zgłoszenie - dostępne na stronie www

b. potwierdzić smsem swój udziału oraz wpłacić 30 zł (po otrzymaniu od klubu smsa minimum 3-4 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)

 

4. Kwota 30zł zostanie odliczona przy zakupie pierwszego karnetu. Termin karnetów jest liczony od dnia zakupu na recepcji klubu. Jednokrotne dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach skutkuje zablokowaniem dostępu do rezerwacji lub odkreśleniem 1 godziny z karnetu. Odblokowanie konta jest możliwe po zapłaceniu 30 zł za nieobecność na recepcji klubu.

 

Wpłata 30 zł przyjmowana jest na konto: ING Bank Śląski 58 1050 1360 1000 0091 1309 7720

tytuł przelewu: imię , nazwisko, nazwa zajęć oraz oraz data

 

Osoby posiadające systemy sportowe mogą uczestniczyć w zajęciach po wykupieniu karnetu open (ważny również na pole dance, szarfach):

- jedno miesięcznego - w kwocie 50 zł (odnotowane minimum 4 wejścia na zajęcia w ciągu 1 miesiąca)

- dwu miesięcznego - kwocie 70 zł (odnotowane minimum 8 wejść na zajęcia w ciągu 2 miesięcy)

 

5. Nie pojawienie się na pierwszych zajęciach (mimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) skutkuje przepadnięciem 30 zł na rzecz klubu. W przypadku małej liczby zgłoszeń do otworzenia nowej grupy (min. 6 osób) - w ciągu 1 tygodnia od daty przewidzianych pierwszych zajęć, wpłacona kwota 30 zł zostanie zwrócona przelewem na konto klienta.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za przeterminowane karnety. Przedłużenie terminu ważności karnetu wynosi 5 zł za każdy dzień. Karnet na wolną salę wygasa w momencie wyczerpania wejść na zajęcia z instruktorką.

7. Na zajęciach jak i wolnej sali aerial silk  - szarfy obowiązują zasady bezpieczeństwa i porządkowe zawarte w REGULAMINIE klubu. Każdy uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, a klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania zapisów REGULAMINU tj. skręceń, złamań lub innych nie zawinionych z winy klubu.

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ AERIAL HOOP

666 848 208

squash Sosnowiec gospodarcza